Gesnoeid, gesjouwd en schoongemaakt bij Anna

Wie de afgelopen dagen een bezoekje heeft gebracht aan de voormalige Assortimentstuin in Klein Zundert, zal het niet ontgaan zijn. Er is in een paar dagen tijd veel veranderd.
Er is opgeruimd, gesnoeid, schoongemaakt, kortom, er is hard gewerkt!
De paden zijn weer bewandelbaar.  De prachtige uitstraling van de omgeving komt langzaam weer onder de gesnoeide struiken vandaan. En menig omwonende komt een kijkje nemen in “Anna’s Tuin” . Dit alles is het resultaat van de eerste van een reeks schoonmaakacties van de mensen van stichting “bij Anna”. Samen met enthousiaste vrijwilligers en in samenwerking met Staatsbosbeheer is de tuin nieuw leven ingeblazen.

Er is flink doorgewerkt, en met vereende krachten van onze partners en sponsoren Wil Huybregts Loon- en Grondwerk, Carlo Hoppenbrouwers van Carlo Tuinen en Bart Jochems Boomverzorging zijn de nodige werkzaamheden met zwaar materieel afgerond. Daarmee zijn grote stappen gezet richting voltooiing van Anna’s Tuin. Stichting “bij Anna” is trots op het reeds behaalde resultaat.

Nu is het broedseizoen begonnen. En terwijl de vogels naar hartelust kunnen broeden, wordt er ook door “bij Anna” doorgebroed op de verder te ondernemen stappen om de Tuin te transformeren tot een mooie nieuwe groene ontmoetingsplaats tussen de dorpskernen van Zundert en Klein Zundert.

En weet je wat? Tijdens de schoonmaak zijn er paaseieren gevonden in de Tuin. Deze hebben we laten liggen…. Kom met Pasen maar eens zoeken, misschien vind je het gouden ei!
Anna vindt het ook leuk als jij eieren verstopt in de Tuin!

Meebroeden met Anna’s plannen? Leuk! Stuur een mailtje naar meehelpen@bijanna.nu