Haring happen voor Bij Anna, opbrengst € 5000,- !!

HALDERBERGE – Het was op donderdag 16 juni een gezellige drukte bij restaurant Le Jardin te Rucphen waar Rotary Club Halderberge Seppe inmiddels haar vierde Haring Party organiseerde.

Deze Haring Party is een Bourgondisch evenement van en voor ondernemers dat zijn weerga niet kent en dit jaar voor de vierde keer met succes is georganiseerd. In totaal hebben zo’n 350 gasten het evenement bezocht. De avond werd geopend door de voorzitter van de “Rotary Club Halderberge Seppe”, de heer Marc Lodders. Hij bedankte het publiek voor de grote opkomst en voor hun bijdrage aan dit evenement. De eerste haring werd geproefd door de voorzitter in gezelschap van de goede doelen en gastheer Ad Lips van Restaurant Le Jardin. Uiteraard ontbrak het traditionele korenwijntje niet.

Goede doel

De opbrengst van deze happening komt ten goede aan:

Stichting “Bij Anna” (€5.000). Deze stichting heeft als doelstelling om een ontmoetingsplek te creëren, waar mensen van alle leeftijden deel kunnen nemen aan culturele, educatieve en maatschappelijke activiteiten. De opbrengst zal besteed worden aan het realiseren van een “koffie -en theehuis”. www.bijanna.nu

Stichting “Fields of Life” (GBP 4.000). Deze stichting heeft als doel het christelijk geloof te delen door samen te werken met lokale gemeenschappen en kerken in met name Oeganda. Zij besteden hun cheque aan het slaan van waterputten. www.fieldsoflife.org

Zie ook: www.rotary.nl/halderbergeseppe

3815583-1