Burgerinitiatief vrijwilligers ‘Annatuin’ klemgezet !

Burgerinitiatief ‘Annatuin’ voor 2e achtereenvolgende jaar klemgezet !

Aan de inwoners van de gemeente Zundert:

Wij vragen u hierbij dringend om steun bij een belangrijk initiatief voor en door de inwoners van de gemeente Zundert.

De Stichting Bij Anna is in 2016 samen met de Gemeente Zundert en Staatsbosbeheer een overeenkomst aangegaan om de Annatuin (voormalige Assortimentstuin) te ontwikkelen tot een ontmoetings- en activiteitentuin voor alle inwoners van Zundert. In de afgelopen jaren zijn vele activiteiten ontwikkeld, maar probleem was steeds het ontbreken van een onderkomen met sanitaire voorzieningen.

Begin 2018 gaf de Gemeente Zundert een vergunning af voor de bouw van een Koffie-Thee-huis. Door een procedurefout werd deze vergunning later dat jaar weer ingetrokken en stonden de initiatiefnemers weer bij af.

De plannen voor verdere ontwikkeling van de Annatuin zijn in vergevorderd stadium (klik <hier> voor Planning Annatuin 2019) waarbij er medewerking is van scholen en diverse andere maatschappelijke instellingen.

In 2019 lijkt de situatie uit 2018 zich te herhalen. Om het komende seizoen niet verloren te laten gaan heeft de gemeente het voorstel geopperd om tijdelijk mobile ruimte beschikbaar te stellen in de vorm van enkele stacaravans. Men stelt daarbij de voorwaarde dat er eerst een convenant gesloten moet worden tussen de Gemeente, de Dorpsraad van Klein Zundert en de Stichting bij Anna. De Dorpsraad Klein Zundert heeft schriftelijk laten weten geen partij te willen zijn in een convenant en niet aan verder overleg over plannen in 2019 te willen deelnemen.
De gemeente blijft vasthouden aan de gestelde voorwaarde, waardoor een impasse is ontstaan in de onderhandelingen.

Uw financiƫle of materiƫle steun is dringend nodig. Heeft u een mobiel onderkomen dat voor dit burgerinitiatief gebruikt mag worden of kunt u op een andere manier hulp bieden, laat het ons s.v.p. weten. De inwoners van de gemeente Zundert zullen u dankbaar zijn.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via e-mail: stichtingbijanna@gmail.com of via telefoonnummer 06 142 79 448 (Hubert Hendriks).
Ons bankrekeningnummer is NL78 RABO 0302 1737 30 t.n.v. Stichting Bij Anna te Zundert

Het bestuur van de Stichting Bij Anna en alle vrijwilligers,

Anne Mutsters, Bas Magilse, Carl van Kuijck, Hubert Hendriks